TIN GAME

22-01-2019

15/01/2019: Webgame Vua Hải Tặc Pro chính thức ra mắt !

15/01/2019: Webgame Vua Hải Tặc Pro chính thức ra mắt ! 15/01/2019: Webgame Vua Hải Tặc Pro chính thức ra mắt !15/01/2019: Webgame Vua Hải Tặc Pro ch&i...

TIN GAME

22-01-2019

10h 15/01/2019: Khai Mở Máy Chủ S1 - Luffy

10h 15/01/2019: Khai Mở Máy Chủ S1 - Luffy 10h 15/01/2019: Khai Mở Máy Chủ S1 - Luffy10h 15/01/2019: Khai Mở Máy Chủ S1 - Luffy10h 15/01/2019:...

TIN GAME

22-01-2019

Tặng 500 Code Tân Thủ game Vua Hải Tặc Pro

Tặng 500 Code Tân Thủ game Vua Hải Tặc Pro Tặng 500 Code Tân Thủ game Vua Hải Tặc ProTặng 500 Code Tân Thủ game Vua Hải Tặc ProTặng 500 Code T&acir...

TIN GAME

22-01-2019

10h 17/01/2019: Khai Mở Máy Chủ S2 - Zoro

10h 17/01/2019: Khai Mở Máy Chủ S2 - Zoro 10h 17/01/2019: Khai Mở Máy Chủ S2 - Zoro10h 17/01/2019: Khai Mở Máy Chủ S2 - Zoro10h 17/01/2019: Khai...

TIN GAME

22-01-2019

Hướng dẫn người chơi qua các giai đoạn !

Hướng dẫn người chơi qua các giai đoạn ! Hướng dẫn người chơi qua các giai đoạn !Hướng dẫn người chơi qua các giai đoạn !Hướng dẫn người chơi qu...