TIN GAME

03-07-2019

10h - 03/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S17 - Ngoạ Long

10h - 03/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S17 - Ngoạ Long

TIN GAME

01-07-2019

10h - 02/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S26 - Lucci

10h - 02/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S26 - Lucci

TIN GAME

28-06-2019

10h - 28/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S24 - Blazing

10h - 28/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S24 - Blazing

TIN GAME

25-06-2019

10h - 26/06: Khai Mở Máy Chủ S16 - Tôn Kiên

10h - 26/06: Khai Mở Máy Chủ S16 - Tôn Kiên

TIN GAME

25-06-2019

10:00 - 25/06 Khai Mở Máy Chủ S25 Boa

10:00 - 25/06 Khai Mở Máy Chủ S25 Boa

TIN GAME

21-06-2019

10h - 21/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S23 - ZaKang

10h - 21/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S23 - ZaKang

TIN GAME

19-06-2019

10h - 20/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S15 - Lăng Thống

10h - 20/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S15 - Lăng Thống

TIN GAME

18-06-2019

10:00 - 18/06 Khai Mở Máy Chủ S24 Hordy

10:00 - 18/06 Khai Mở Máy Chủ S24 Hordy

TIN GAME

14-06-2019

10h - 14/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S22 - Baroque

Không để các bạn chờ lâu nữa, vào thời gian 10:00 ngày 14/06/2019 sản phẩm MU Web Pro sẽ chính thức ra mắt và Khai mở Máy Chủ S22 - Baroque

TIN GAME

13-06-2019

10h - 13/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S14 - Chu Thái

10h00 ngày 13/06, 3Q Nổi Loạn chính thức Khai mở Máy Chủ S14 - CHU THÁI, với các Sự kiện ingame và Đua Top Lực Chiến vô cùng hấp dẫn. Chi tiết như sau: