TIN GAME

10-06-2019

10h - 11/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S23 - VISTA

Quý Hiệp Sĩ thân mến, Nhằm tạo thêm những sân chơi đẳng cấp, những sự trải nghiệm mới mẻ, Vua Hải Tặc Pro xin thông b&a...

TIN GAME

07-06-2019

10h - 07/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S21 - FR0ZEN

Các Hiệp Sĩ thân mến, Những ngày qua, chắc hẳn các bạn rất nôn nóng và háo hức chờ&nbs...

TIN GAME

06-06-2019

10h - 06/06: Khai Mở Máy Chủ Mới S13 Cam Ninh

Quý Tướng Quân thân mến,   Không để các Tướng Quan chờ đợi lâu nữa, Tiểu Muội xin thông b&a...

TIN GAME

04-06-2019

10h - 04/06: Khai Mở Máy Chủ S22 - AKAINU

Quý Hiệp Sĩ thân mến, Nhằm tạo thêm những sân chơi đẳng cấp, những sự trải nghiệm mới mẻ, Vua Hải Tặc Pro xin thông b&a...

TIN GAME

31-05-2019

10h - 01/06: Khai Mở Máy Chủ S3 - Hằng Sơn

Khai Mở Máy Chủ S3 - Hằng Sơn Quý Thiếu Hiệp thân mến,

TIN GAME

31-05-2019

10h - 31/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S20 - Yeti

Các Hiệp Sĩ thân mến, Những ngày qua, chắc hẳn các bạn rất nôn nóng và háo hức chờ&nbs...

TIN GAME

29-05-2019

30/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S12 - LỮ MÔNG

Quý Tướng Quân thân mến,   Không để các Tướng Quan chờ đợi lâu nữa, Tiểu Muội xin thông b&a...

TIN GAME

28-05-2019

10h - 25/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S21 - RAYLEIGHT

Quý Hiệp Sĩ thân mến, Nhằm tạo thêm những sân chơi đẳng cấp, những sự trải nghiệm mới mẻ, Vua Hải Tặc Pro xin thông b&a...

TIN GAME

24-05-2019

09h - 25/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S2 - Hoa Sơn

Khai Mở Máy Chủ S2 - Hoa Sơn Quý Thiếu Hiệp thân mến,

TIN GAME

24-05-2019

10h - 24/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S19 - THUNDER

Các Hiệp Sĩ thân mến, Những ngày qua, chắc hẳn các bạn rất nôn nóng và háo hức chờ&nbs...