TIN GAME

22-05-2019

10h - 23/05: Khai Mở Máy Chủ S11 - Hoàng Cái

Quý Tướng Quân thân mến,   Không để các Tướng Quan chờ đợi lâu nữa, Tiểu Muội xin thông b&a...

TIN GAME

21-05-2019

10h - 22/05: Khai Mở Máy Chủ S1 - THÁI SƠN

Khai Mở Máy Chủ S1 - Thái Sơn Quý Thiếu Hiệp thân mến,

TIN GAME

20-05-2019

10h - 21/05: Khai Mở Máy Chủ S20 - CAESAR

Quý Hiệp Sĩ thân mến, Nhằm tạo thêm những sân chơi đẳng cấp, những sự trải nghiệm mới mẻ, Vua Hải Tặc Pro xin thông b&a...

TIN GAME

17-05-2019

10h - 17/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S17 - CYCLOPS

Các Hiệp Sĩ thân mến, Những ngày qua, chắc hẳn các bạn rất nôn nóng và háo hức chờ&nbs...

TIN GAME

15-05-2019

10h - 16/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S10 - Từ Hoảng

Quý Tướng Quân thân mến,   Không để các Tướng Quan chờ đợi lâu nữa, Tiểu Muội xin thông b&a...

TIN GAME

15-05-2019

10h - 15/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S19 - SHANKS

Quý Hiệp Sĩ thân mến, Nhằm tạo thêm những sân chơi đẳng cấp, những sự trải nghiệm mới mẻ, Vua Hải Tặc Pro xin thông b&a...

TIN GAME

10-05-2019

10h - 10/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S9 - Trương Cáp

Quý Tướng Quân thân mến,   Không để các Tướng Quan chờ đợi lâu nữa, Tiểu Muội xin thông b&a...

TIN GAME

09-05-2019

10h00 - 10/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S17 - Lava

Các Hiệp Sĩ thân mến, Những ngày qua, chắc hẳn các bạn rất nôn nóng và háo hức chờ ...

TIN GAME

08-05-2019

10h - 08/05: Khai Mở Máy Chủ Mơi S18 - MARCO

Quý Hiệp Sĩ thân mến, Nhằm tạo thêm những sân chơi đẳng cấp, những sự trải nghiệm mới mẻ, Vua Hải Tặc Pro xin thông b&a...

TIN GAME

02-05-2019

10h00 - 03/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S16 - Agon

Các Hiệp Sĩ thân mến, Những ngày qua, chắc hẳn các bạn rất nôn nóng và háo hức chờ ...