TIN GAME

02-05-2019

10h - 03/05: Khai Mở Máy Chủ Mới S8 - Vu Cấm

Quý Tướng Quân thân mến,   Không để các Tướng Quan chờ đợi lâu nữa, Tiểu Muội xin thông b&a...

TIN GAME

02-05-2019

10h 02/05: Khai Mở Máy Chủ S17 - Mihawk

Quý Hiệp Sĩ thân mến, Nhằm tạo thêm những sân chơi đẳng cấp, những sự trải nghiệm mới mẻ, Vua Hải Tặc Pro xin thông b&a...

TIN GAME

25-04-2019

10h - 25/04: Khai Mở Máy Chủ Mới S7 - Nhạc Tiến

Quý Tướng Quân thân mến,   Không để các Tướng Quan chờ đợi lâu nữa, Tiểu Muội xin thông b&a...

TIN GAME

23-04-2019

10h00 - 24/04: Khai Mở Máy Chủ Mới S15 - Goblin

Các Hiệp Sĩ thân mến, Những ngày qua, chắc hẳn các bạn rất nôn nóng và háo hức chờ ...

TIN GAME

18-04-2019

10h - 18/04: Khai Mở Máy Chủ Mới S6 - Trương Liêu

Quý Tướng Quân thân mến,   Không để các Tướng Quan chờ đợi lâu nữa, Tiểu Muội xin thông b&a...

TIN GAME

16-04-2019

10h - 17/04: Khai Mở Máy Chủ Mới S14 - STADIUM

Các Hiệp Sĩ thân mến, Những ngày qua, chắc hẳn các bạn rất nôn nóng và háo hức chờ ...

TIN GAME

15-04-2019

10h - 16/04: Khai Mở Máy Chủ Mới S15 - SaBo

Quý Thuyền Trưởng thân mến, Nhằm tạo thêm những sân chơi đẳng cấp, những sự trải nghiệm mới mẻ, Vua Hải Tặc Pro xin thô...

TIN GAME

10-04-2019

10h - 11/04: Khai Mở Máy Chủ S5 - Hoàng Trung (Tặng 100% Vàng Nạp)

Quý Tướng Quân thân mến,   Không để các Tướng Quan chờ đợi lâu nữa, Tiểu Muội xin thông b&a...

TIN GAME

10-04-2019

10h - 10/04: Khai Mở Máy Chủ Mới S13 - AKRON

Các Hiệp Sĩ thân mến, Những ngày qua, chắc hẳn các bạn rất nôn nóng và háo hức chờ ...

TIN GAME

08-04-2019

10h00 - 09/04: Khai Mở Máy Chủ Mới S14 - Jinbe

Quý Thuyền Trưởng thân mến, Nhằm tạo thêm những sân chơi đẳng cấp, những sự trải nghiệm mới mẻ, Vua Hải Tặc Pro xin thô...